SPIN s.c. Bartosz Bień, Marek Znamirowski


Office:
ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wroc³aw, POLAND

phone: +48 71 7181081

Marek Znamirowski

phone: +48 501 608 358
Wroclaw